Felhasználás


A termék minden olyan helyen és helyzetben hasznosan alkalmazható, ahol vagy nincs kiépített elektromos közműhálózat (ritkán lakott területek, természetvédelmi körzetek), vagy a már kiépített hálózat valamilyen okból (katasztrófahelyzet) nem működik. Az üzembe helyezés mérettől és szállítási lehetőségektől függően egy, vagy néhány napot vesz igénybe ahhoz, hogy a megkívánt teljesítményt és árammennyiséget folyamatosan, fennakadások nélkül szolgáltassa.

Lehetőségek


A terméknek két nagy felhasználási területe lehet:

1. Ellátatlan területek

2. Alkalomszerű szükségletek

Ellátatlan területek döntően az elektromos hálózatok tekintetében alulfejlett országokban – Afrika, Ázsia – találhatóak, de meglepően sok esetben – egyébként fejlett hálózatokkal rendelkező – európai és amerikai területeken is előfordulnak. Bár a termék alapvetően ugyanazon elven épül fel, a két fejlettségi terület, különböző követelményeket (felhasználási igényeket) támaszt a termékkel szemben.

• A fejlett hálózattal rendelkező országokban a hálózatoktól távol eső farmok, erdészházak áramellátását a háztartások igényeihez mérten kell biztosítani.

• Az alulfejlett államokban a terméktől minimális szolgáltatásokat várnak el: világítás, telefon és/vagy számítógép akkumulátorainak töltése.

Alkalomszerű felhasználás lehet különböző rendezvények áramellátásának biztosítása, vagy katasztrófahelyzetek – földrengés, árvizek, stb. – esetei.